Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
235 - rozwiń Dot.opinii prawnej o wprowadzanie proj.uchwał przez Przewod. na posiedzeniu Rady Miasta wniosek Michał Antosiewicz 2019-12-30
234 - rozwiń Dot. opinii prawnej o udzielanie głosu Mieszkańcom wniosek Bernarda Lewandowska 2019-12-30
233 - rozwiń Dot.symulacji kosztów utrzym.basenu zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-12-30
232 - rozwiń Dot.wniosku do KOWR o udzielenie bezzwrt. pom.finans. wniosek Piotr Stanisławski 2019-12-30
231 - rozwiń Dot.poprawy nawierzchni drogi ul. Lipowa/Strzelecka wniosek Piotr Stanisławski 2019-12-30
230 - rozwiń Dot. możlw.głosowania za pośred.Internetu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-12-30
229 - rozwiń Dot. rozpatrz.wniosków o dofinansow.zadań z Lokalnego Programu Rewitalizacji zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-12-30
228 - rozwiń Dot. remontu ul.Strzeleckiej i budowy zatok wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2020-01-02
227 - rozwiń Dot. doświetlenia ul.Sportowej wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2019-12-19
226 - rozwiń Dot. nieodpłatne przejecie nieruchomości nr 640/11 obr.2 Barlinek wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2019-12-05
225 - rozwiń Dot. przekazania loga ZUO Bomet wniosek Sylwester Łuczak 2019-11-28 2019-12-06
224 - rozwiń Dot. nawierzchni schodów łaczących ul.Krętą z ul.Matejki wniosek Sylwester Łuczak 2019-11-28 2020-01-02
223 - rozwiń Dot. uspokojenia ruchu na ul.Szosowej wniosek Tomasz Strychalski 2019-11-28 2020-01-02
222 - rozwiń Dot. znaku pionowego D-6 na ul.31-go Stycznia wniosek Jerzy Symela 2019-11-28 2020-01-02
221 - rozwiń Dotyczy sygnalizacji świetlnej na ul.Gorzowskiej wniosek Michał Antosiewicz 2019-11-28 2020-01-02
220 - rozwiń Dotyczy przejścia dla pieszych w okolicy SP4. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-11-28 2020-01-02
219 - rozwiń Dotyczy możliwości obniżenia opłat za prąd zapytanie Michał Antosiewicz 2019-11-28 2019-12-19
218 - rozwiń Dot. prześwietlenia drzew zapytanie Grzegorz Zieliński 2019-10-30 2019-11-15
217 - rozwiń Dot. odnowienia barierek wniosek Grzegorz Zieliński 2019-10-30 2019-11-15
216 - rozwiń Dot. programu szkoleń interpelacja Iwona Rudnicka 2019-10-30 2019-11-19
215 - rozwiń Dot. konkursu na stan. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych i Ochr. Środ. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-13
214 - rozwiń Dot. skutków finansowych za wyemitowanie obligacji w 2018 r. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-20
213 - rozwiń Dot. skutków prawnych podpisania umowy o zagospod.odpadów komunalnych w grudniu 2018r. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-26
212 - rozwiń Dot. zniczodzielni na cmenatrzu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-15
211 - rozwiń Dot. realizacji inwestycji zaplecza socjalnego Euroboiska wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-20
210 - rozwiń Dot. zakupu mobilnych kamer wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-19
209 - rozwiń Dot. budowy miejsc postojowych na wysokości Przedszkola nr 1 wniosek Sylwester Łuczak 2019-10-30 2019-11-26
208 - rozwiń Dot. planu zagospodarowania terenu wokół Przychodni wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-13
207 - rozwiń Dot. zamontowania odbojników na ścianach przy windzie Przychodni wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-13
206 - rozwiń Dot. poprawy nawierzchni drogi ul. Kazimierza Pułaskiego wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-26
205 - rozwiń Dot.naprawy nawierzchni drogi na ul. Przemysłowej wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-26
204 - rozwiń Dot.doposażenia znaku D6 w elem.odblaskowe wniosek Rafał Szczepaniak 2019-10-30 2019-11-26
203 - rozwiń Dot. remontu drogi W156 wniosek Rafał Szczepaniak 2019-10-30 2019-11-26
202 - rozwiń Dot. modernizacji drogi Młyn Leśny wniosek Piotr Stanisławski 2019-10-30 2019-11-26
201 - rozwiń Dot. wsparcia finansowego dla nowonarodzonych dzieci wniosek Piotr Stanisławski 2019-10-30 2019-11-16
200 - rozwiń Dotyczy zorganizowania wystawy psów wniosek Alicja Kowalewska 2019-10-30 2019-11-26
199 - rozwiń Od kiedy funkcjonuje rampa przeładunkowa na placu PGK w Barlinku. zapytanie Rafał Szczepaniak 2019-09-26 2019-10-16
198 - rozwiń Dojazd do budynku nr 4 przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie. wniosek Michał Antosiewicz 2019-09-26 2019-10-09
197 - rozwiń Doświetlenia przejścia dla pieszych na tzw. Średnicowce. wniosek Sylwester Łuczak 2019-09-26 2019-10-18
196 - rozwiń Przywrócenie funkcjonowania Oddzialu Dzieciecego w Barlinbeckim Szpitalu. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-04
195 - rozwiń Przeladunek odpadów na terenie bazy przy ul. Szpitalnej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-16
194 - rozwiń Zainstalowanie pasów tzw. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-09
193 - rozwiń Montaż luster na skrzyzowaniu ulic Niepodległości i Różanej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-09
192 - rozwiń Demontaż separatorów jezdni w ul. Kombatantów. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-09
191 - rozwiń Sposób ustalania nieobecności nieusprawiedliwionej sołtysów na sesji RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
190 - rozwiń Zabranie głosu przez Sołtysów podczas sesji RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
189 - rozwiń Umożliwienie Sołtysom czynnego udziału w sesjach RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
188 - rozwiń Zakup mieszkania dla lekarzy. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-04
187 - rozwiń Nierówność na ul. Okrętowej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
186 - rozwiń Wsparcie finansowe dla nowo narodzonych dzieci z Gminy Barlinek. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
185 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Bocznej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
184 - rozwiń Budowa skateparku w Barlinku. wniosek Cezary Michalak 2019-09-26 2019-10-07
183 - rozwiń Droga gminna od Brunek. wniosek Romuald Romaniuk 2019-08-29 2019-09-17
182 - rozwiń Wyrównanie i poszerzenie poboczy Barlinek - Strąpie. wniosek Romuald Romaniuk 2019-08-29 2019-09-11
181 - rozwiń Postawienie znaków lub blokad prz wniosek Iwona Rudnicka 2019-08-29 2019-09-11
180 - rozwiń Badanie oddziaływanmia halasu. wniosek Sylwester Łuczak 2019-08-29 2019-09-17
179 - rozwiń Udostępnienie miejsc parkingowych wniosek Sylwester Łuczak 2019-08-29 2019-09-12
178 - rozwiń Wykaz nieruchomości wraz z zaległościami. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-17
177 - rozwiń Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-11
176 - rozwiń Budowa chodnika w Jaromierkach. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-11
175 - rozwiń Budowa ścieżki rowerowej Barlinek - Gorzów. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-17
174 - rozwiń Organizacja Dożynek Gminnych. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-10
173 - rozwiń Wykaszanie poboczy. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-12
172 - rozwiń Przegląd drogi średnicowej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-17
171 - rozwiń Wycinka dzrew w Gminie Barlinek. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-18
170 - rozwiń Udostępnienie wykazu nieruchomości oraz ruchomości. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-12
169 - rozwiń Plamy po wycieku oleju. wniosek Piotr Stanisławski 2019-08-29 2019-09-12
168 - rozwiń Znak B-1 na ul. Polana Lecha. wniosek Piotr Stanisławski 2019-08-29 2019-09-11
167 - rozwiń Protokół Komisji Rewizyjnej. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-17
166 - rozwiń Problematyka oświaty w Barlinku. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
165 - rozwiń Problematyka przedszkola przy ul. Kombatantów. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
164 - rozwiń Problematyka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
163 - rozwiń Zakup pojazdu dla OSP w Rychnowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-07-11 2019-07-22
162 - rozwiń zakup gruntow, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rychnowie. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-08-01
161 - rozwiń Pytania odnośnie budowy PSZOK zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-07-31
160 - rozwiń Uchwała Nr 55/465 i nr 56/476 z 2018 roku. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-08-08
159 - rozwiń sprzątanie piasku po wypłukaniu z nasypu nowobudownej drogi wojewódzkiej wniosek Sylwester Łuczak 2019-06-27 2019-07-15
158 - rozwiń wypłukiwanie piasku z nasypu nowobudowanej drogi wojewódzkiej wniosek Sylwester Łuczak 2019-06-27 2019-08-13
157 - rozwiń uchylenie uchwały Nr LV/465/2018 wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-08-08
156 - rozwiń zasady korzystania z boisk i obiektów sportowych wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-05
155 - rozwiń uzupełnienie nasadzeń drzew przy ul. Kombatantów wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-11
154 - rozwiń audyt w Urzędzie Miejskim wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-11
153 - rozwiń ławka na murze oporowym wniosek Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-07-15
152 - rozwiń ratownik na plaży zapytanie Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-08-13
151 - rozwiń Skatepark w Barlinku zapytanie Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-07-10
150 - rozwiń zakaz zatrzymywania się pomiędzy ul. Żabią a 31 Stycznia wniosek Jerzy Symela 2019-06-27 2019-07-08
149 - rozwiń CBA w Urzędzie Miejskim wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-07-29
148 - rozwiń kurtyny wodne wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-08-13
147 - rozwiń profil zaufany wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-07-11
146 - rozwiń kosz na śmieci przy przystanku w Brunkach wniosek Iwona Rudnicka 2019-06-27 2019-07-15
145 - rozwiń tabliczki z numerami posesji w Moczkowie ul. Gwiaździsta wniosek Iwona Rudnicka 2019-06-27 2019-07-08
144 - rozwiń Statut Gminy Barlinek. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-17
143 - rozwiń Stan faktyczny dróg gminnych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-09-12
142 - rozwiń Wstrzymanie inwestycji - droga do Brunek. wniosek Romuald Romaniuk 2019-05-30 2019-06-17
141 - rozwiń Naprawa elementów drewnianych wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30 2019-06-26
140 - rozwiń Wykonanie chodnik rzy ul. Chopina wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30 2019-07-10
139 - rozwiń Zamontowanie w m. Mostkowo znaku B-36 wniosek Jacek Poleszczuk 2019-05-30 2019-07-05
138 - rozwiń Zmiana położenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. wniosek Michał Antosiewicz 2019-05-30 2019-06-25
137 - rozwiń Zakup nagłośnienia na stadion miejski w Barlinku. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30 2019-06-21
136 - rozwiń Remont chodnika przy ul. J. Papugi i Bocznej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30 2019-07-05
135 - rozwiń Egzekwowanie znaku B-36 przy ul. Wodnej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-05-30 2019-07-05
134 - rozwiń Naprawa drogi na działce 787/79 wniosek Tomasz Strychalski 2019-05-30 2019-07-05
133 - rozwiń Zmiany w statucie Rady Miejskiej wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-10
132 - rozwiń Wprowadzeni ruchu jednokierunkowego na ul. Słowackiego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-07-05
131 - rozwiń Liczba zatrudnionych osób w OPS zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-17
130 - rozwiń Sytuacja barlineckiego szpitala. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-24
129 - rozwiń Zalanie garaży przy ul. Chmielnai Górna. zapytanie Rafał Szczepaniak 2019-05-30 2019-09-10
128 - rozwiń "Stary Tartak" zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-27
127 - rozwiń Plaża Miejska. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-27
126 - rozwiń Sytuacja Spólki Szpital Barlinek. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-24
125 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Dziedzice - Jarząbki. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-04-25 2019-06-06
124 - rozwiń Przedstawienie informacji na temat placów zabaw na terenie m. Barlinek. wniosek Sylwester Łuczak 2019-04-25 2019-05-13
123 - rozwiń Budowa świetlicy w m. Łubianka. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-09
122 - rozwiń Strajk nauczycieli. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-06
121 - rozwiń Ustawienie znaku na ul. Żabiej. wniosek Jerzy Symela 2019-04-25 2019-06-06
120 - rozwiń Sytuacja w placowkach oświatowych. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
119 - rozwiń Stanowisko Burmistrza do Listu Otwartego w związku ze strajkiem nauczycieli. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
118 - rozwiń Opróznianie koszy przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-13
117 - rozwiń Przeniesienie przynależności sołeckiej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-02
116 - rozwiń Wykonanie oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-07
115 - rozwiń Utrudniony kontakt z radnymi. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-09
114 - rozwiń Remont chodnika w m. Łubianka. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
113 - rozwiń Umieszczenie znaku w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
112 - rozwiń Bezpieczeństwo pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
111 - rozwiń Remont przystanku autobusowego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
110 - rozwiń Posprzątanie z pozimowego piasku. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25 2019-06-06
109 - rozwiń Utwardzenie nawierzchniod ronda ul. Św. Bonifacego do m. Żydowo wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25 2019-06-06
108 - rozwiń Naprawa drogi Powiatowej Moczkowo - Rychnów. wniosek Romuald Romaniuk 2019-03-28 2019-04-26
107 - rozwiń Utwardzenie nawierzchni w Starej Dziedzinie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-04-26
106 - rozwiń Budowa studni głebinowej. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-05-09
105 - rozwiń Poprawa stanu technicznego drogi w m. Jaromierki. wniosek Jerzy Symela 2019-03-28 2019-04-26
104 - rozwiń Świetlica w Płonnie. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-17
103 - rozwiń Sprawy kadrowe Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-09
102 - rozwiń Audyt pracowników Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-08
101 - rozwiń Ustawienie znaku drogowego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
100 - rozwiń Budowa drogi w płonnie między Kościolem a świetlicą wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
99 - rozwiń Budowa drogi w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
98 - rozwiń Pycięcie gałęzi w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-15
97 - rozwiń Wykonanie wiaty przy świetlicy w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-12
96 - rozwiń Przejście dla pieszych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
95 - rozwiń Procedury w szkołach? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-18
94 - rozwiń Kto zastępuje Dyrektora Szkoły? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-09
93 - rozwiń Boisko przy SP Nr 4. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-18
92 - rozwiń Stawka za dzierżawę. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-09
91 - rozwiń Plaża Miejska. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-05-21
90 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
89 - rozwiń Znak ograniczenia prędkości Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-04-26
88 - rozwiń Przycinka gałęzi DW do Moczydła. zapytanie Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
87 - rozwiń Budowa nawierzvhni na ul. Poziomkowej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-03-28 2019-04-26
86 - rozwiń Przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-08
85 - rozwiń Polityka podatkowa. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-15
84 - rozwiń Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
83 - rozwiń Aktualizacja uchwały. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
82 - rozwiń Opinia prawna. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
81 - rozwiń Strajk nauczycieli. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
80 - rozwiń Przejście dla pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
79 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
78 - rozwiń Wsparcie programu interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-08
77 - rozwiń Zakup defibrylatora. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-05-10
76 - rozwiń Oświetlenie placu zabaw przy ul. Wiosennej. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-18
75 - rozwiń Uzupełnienie chodnika w Moczkowie droga nr 151. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
74 - rozwiń Obniżenie średniej wniosek Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-29
73 - rozwiń Usunięcie uschniętych gałęzi. wniosek Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-15
72 - rozwiń Upamiętnienie Bronisława Bagińskiego. interpelacja Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-19
71 - rozwiń Oczyszczenie, udrożnienie rowu w Mostkowie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-04-01
70 - rozwiń Rozbita skrzynka elektryczna w m. Dziedzice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-03-26
69 - rozwiń Zabezpieczenie robót od ul. Kasprowicza przy budowie średnicówki. wniosek Sylwester Łuczak 2019-02-28 2019-03-21
68 - rozwiń Parkowanie pojazdów pomiędzy ulicami 31-go Stycznia - Żabia. wniosek Jerzy Symela 2019-02-28 2019-03-21
67 - rozwiń Karta Dużej Rodziny. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-21
66 - rozwiń Przejście dla pieszych przy Lidlu. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-22
65 - rozwiń Oddział dziecięcy w szpitalu. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-15
64 - rozwiń Wydział Komunikacji w Barlinku. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-22
63 - rozwiń Budowa parkingu na ul. Szpitalnej. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
62 - rozwiń Utwardzenie pobocza w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
61 - rozwiń Udostępnienie podstawy prawnej - dzierżawa nieruchomości. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-12
60 - rozwiń Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
59 - rozwiń Usunięcie suchego konaru. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
58 - rozwiń Umiejscowienie ławek i koszy na śmieci. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-02-28 2019-03-19
57 - rozwiń Obicie bramek pilkarskich. interpelacja Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-21
56 - rozwiń Wsparcie programu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-15
55 - rozwiń Realizacja inwestycji wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-20
54 - rozwiń Zadania do realizacji. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-25
53 - rozwiń Remont nawierzchni DW nr 156 Barlinek do krzyżówki Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
52 - rozwiń Wyrównanie dróg gruntowych we wsi Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
51 - rozwiń Odnowienie znaku poziomego przy Szkole Podstawowej Nr 1. wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-21
50 - rozwiń Analiza dzrzewostanów . wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
49 - rozwiń Akcja Policji. zapytanie Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
48 - rozwiń Wymiana pojemników do segregacji śmieci. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
47 - rozwiń Routery WiFi. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
46 - rozwiń Zatoczka autobusowa na ul. Leśnej. wniosek Mariusz Maciejewski 2019-01-31 2019-02-19
45 - rozwiń Spalony pomost przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. zapytanie Sylwester Łuczak 2019-01-31 2019-02-13
44 - rozwiń Przegląd studzienek kanalizacji deszczowej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-15
43 - rozwiń Postulaty Rady Seniorów w Barlinku. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-18
42 - rozwiń Zamontowanie oznaczenia poziomego znaku P-17 w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
41 - rozwiń Droga powiatowa Jarząbki - Żelice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
40 - rozwiń Utwardzenie terenu w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
39 - rozwiń Algorytmy działania na wypadek zdarzeń kryzysowych. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-03-15
38 - rozwiń Mapa dróg. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
37 - rozwiń Sytuacja na stałówce w SP 4. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-18
36 - rozwiń Dofinansowanie opłaty za żlobek ponoszonej przez rodziców dzieci. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-22
35 - rozwiń Parkowanie samochodów przy ul.: Marii Skłodowskiej Curie i Żabiej. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-13
34 - rozwiń Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Różana - Rynek wniosek Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-11
33 - rozwiń Podpalenie pomostu na „Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” zapytanie Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-13
32 - rozwiń Przejście dla pieszych i chodnik przy Brico Marche. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-14
31 - rozwiń Program usuwania wyrobów zawierających azbest . wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-20
30 - rozwiń Obiekt hali wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-27
29 - rozwiń Przyspieszenie prac związanych z wycinką drzew przy drodze 2111 Z. wniosek Iwona Rudnicka 2019-01-31 2019-02-15
28 - rozwiń Utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Szosowej . wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
27 - rozwiń Uspokojenie ruchu na ul. Szosowej. wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
26 - rozwiń Modernizacja przejścia dla pieszych - droga W 151 i W 156. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
25 - rozwiń Wykonanie chodnika przed blokiem przy ul. Chmielnej 3. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-20
24 - rozwiń Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Dzikowo - Rychnów. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
23 - rozwiń Ustalenie właściciela pojazdu. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-21
22 - rozwiń Gazyfikacja terenów wiejskich zapytanie Romuald Romaniuk 2018-12-20 2019-01-18
21 - rozwiń Wycinka drzew na ul. Leśnej zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-20 2019-01-17
20 - rozwiń Naprawa części chodnika na ul. Tunelowej wniosek Grzegorz Zieliński 2018-12-20 2019-01-09
19 - rozwiń Rozbudowa przedszkola im. Janiny Porazińskiej wniosek Michał Antosiewicz 2018-12-20 2019-01-09
18 - rozwiń Wykonanie poręczy schodowych wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
17 - rozwiń Poprawienie nawierzchni wjazdu wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
16 - rozwiń Dotyczy przedłużenia chodnika od ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-08
15 - rozwiń Przejścia dla pieszych zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-20 2019-01-15
14 - rozwiń Naprawa nawierzchni ul. K. Pułaskiego. wniosek Tomasz Strychalski 2018-12-20 2019-01-08
13 - rozwiń Ilość solectw w Gminie Barlinek. Spotkanie z wladzami Powiatu. interpelacja Romuald Romaniuk 2018-12-03 2019-01-16
12 - rozwiń Droga DW 151 wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-03 2018-12-19
11 - rozwiń Czy nie ma niebezpieczeństwa bilansu ujemnego? zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
10 - rozwiń Dotyczy oblodzenia ulic i chodników zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
9 - rozwiń Plaża Miejska , budowa parkingu przy ul. Szpitalnej zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-03 2018-12-28
8 - rozwiń Budowa zatoczki dla autobusów oraz przejścia dla pieszych w Moczkowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2018-12-19
7 - rozwiń Wykonanie oświetlenia na cmentarzu przy ul. Gorzowskiej wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2019-01-07
6 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi przy ul. Dlugiej wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
5 - rozwiń Poprawa drogi DW 156 wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
4 - rozwiń Droga Powiatowa w Mostkowie wniosek Jacek Poleszczuk 2018-12-03 2018-12-19
3 - rozwiń poprawienie nawierzchni ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-11-26 2018-12-19
2 - rozwiń bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-20
1 - rozwiń protest pracowników socjalnych zapytanie Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-07