Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
144 - rozwiń Statut Gminy Barlinek. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30
143 - rozwiń Stan faktyczny dróg gminnych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30
142 - rozwiń Wstrzymanie inwestycji - droga do Brunek. wniosek Romuald Romaniuk 2019-05-30
141 - rozwiń Naprawa elementów drewnianych "Ciuchci" w parku im. E. Laskera wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30
140 - rozwiń Wykonanie chodnik rzy ul. Chopina wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30
139 - rozwiń Zamontowanie w m. Mostkowo znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" wniosek Jacek Poleszczuk 2019-05-30
138 - rozwiń Miana położenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. wniosek Michał Antosiewicz 2019-05-30
137 - rozwiń Zakup nagłośnienia na stadion miejski w Barlinku. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30
136 - rozwiń Remont chodnika przy ul. J. Papugi i Bocznej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30
135 - rozwiń Egzekwowanie znaku B-36 przy ul. Wodnej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-05-30
134 - rozwiń Naprawa drogi na działce 787/79 wniosek Tomasz Strychalski 2019-05-30
133 - rozwiń Zmiany w statucie Rady Miejskiej wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30
132 - rozwiń Wprowadzeni ruchu jednokierunkowego na ul. Słowackiego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30
131 - rozwiń Liczba zatrudnionych osób w OPS zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30
130 - rozwiń Sytuacja barlineckiego szpitala. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30
129 - rozwiń Zalanie garaży przy ul. Chmielnai Górna. zapytanie Rafał Szczepaniak 2019-05-30
128 - rozwiń "Stary Tartak" zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-05-30
127 - rozwiń Plaża Miejska. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30
126 - rozwiń Sytuacja Spólki Szpital Barlinek. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30
125 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Dziedzice - Jarząbki. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-04-25
124 - rozwiń Przedstawienie informacji na temat placów zabaw na terenie m. Barlinek. wniosek Sylwester Łuczak 2019-04-25 2019-05-13
123 - rozwiń Budowa świetlicy w m. Łubianka. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-09
122 - rozwiń Strajk nauczycieli. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-06
121 - rozwiń Ustawienie znaku na ul. Żabiej. wniosek Jerzy Symela 2019-04-25
120 - rozwiń Sytuacja w placowkach oświatowych. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
119 - rozwiń Stanowisko Burmistrza do Listu Otwartego w związku ze strajkiem nauczycieli. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
118 - rozwiń Opróznianie koszy przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-13
117 - rozwiń Przeniesienie przynależności sołeckiej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-02
116 - rozwiń Wykonanie oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-07
115 - rozwiń Utrudniony kontakt z radnymi. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-09
114 - rozwiń Remont chodnika w m. Łubianka. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25
113 - rozwiń Umieszczenie znaku w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25
112 - rozwiń Bezpieczeństwo pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25
111 - rozwiń Remont przystanku autobusowego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25
110 - rozwiń Posprzątanie z pozimowego piasku. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25
109 - rozwiń Utwardzenie nawierzchniod ronda ul. Św. Bonifacego do m. Żydowo wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25
108 - rozwiń Naprawa drogi Powiatowej Moczkowo - Rychnów. wniosek Romuald Romaniuk 2019-03-28 2019-04-26
107 - rozwiń Utwardzenie nawierzchni w Starej Dziedzinie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-04-26
106 - rozwiń Budowa studni głebinowej. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-05-09
105 - rozwiń Poprawa stanu technicznego drogi w m. Jaromierki. wniosek Jerzy Symela 2019-03-28 2019-04-26
104 - rozwiń Świetlica w Płonnie. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-17
103 - rozwiń Sprawy kadrowe Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-09
102 - rozwiń Audyt pracowników Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-08
101 - rozwiń Ustawienie znaku drogowego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
100 - rozwiń Budowa drogi w płonnie między Kościolem a świetlicą wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
99 - rozwiń Budowa drogi w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
98 - rozwiń Pycięcie gałęzi w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-15
97 - rozwiń Wykonanie wiaty przy świetlicy w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-12
96 - rozwiń Przejście dla pieszych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
95 - rozwiń Procedury w szkołach? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-18
94 - rozwiń Kto zastępuje Dyrektora Szkoły? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-09
93 - rozwiń Boisko przy SP Nr 4. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-18
92 - rozwiń Stawka za dzierżawę. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-09
91 - rozwiń Plaża Miejska. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-05-21
90 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
89 - rozwiń Znak ograniczenia prędkości Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-04-26
88 - rozwiń Przycinka gałęzi DW do Moczydła. zapytanie Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
87 - rozwiń Budowa nawierzvhni na ul. Poziomkowej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-03-28 2019-04-26
86 - rozwiń Przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-08
85 - rozwiń Polityka podatkowa. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-15
84 - rozwiń Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
83 - rozwiń Aktualizacja uchwały. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
82 - rozwiń Opinia prawna. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
81 - rozwiń Strajk nauczycieli. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
80 - rozwiń Przejście dla pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
79 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
78 - rozwiń Wsparcie programu interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-08
77 - rozwiń Zakup defibrylatora. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-05-10
76 - rozwiń Oświetlenie placu zabaw przy ul. Wiosennej. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-18
75 - rozwiń Uzupełnienie chodnika w Moczkowie droga nr 151. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
74 - rozwiń Obniżenie średniej wniosek Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-29
73 - rozwiń Usunięcie uschniętych gałęzi. wniosek Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-15
72 - rozwiń Upamiętnienie Bronisława Bagińskiego. interpelacja Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-19
71 - rozwiń Oczyszczenie, udrożnienie rowu w Mostkowie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-04-01
70 - rozwiń Rozbita skrzynka elektryczna w m. Dziedzice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-03-26
69 - rozwiń Zabezpieczenie robót od ul. Kasprowicza przy budowie średnicówki. wniosek Sylwester Łuczak 2019-02-28 2019-03-21
68 - rozwiń Parkowanie pojazdów pomiędzy ulicami 31-go Stycznia - Żabia. wniosek Jerzy Symela 2019-02-28 2019-03-21
67 - rozwiń Karta Dużej Rodziny. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-21
66 - rozwiń Przejście dla pieszych przy Lidlu. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-22
65 - rozwiń Oddział dziecięcy w szpitalu. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-15
64 - rozwiń Wydział Komunikacji w Barlinku. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-22
63 - rozwiń Budowa parkingu na ul. Szpitalnej. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
62 - rozwiń Utwardzenie pobocza w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
61 - rozwiń Udostępnienie podstawy prawnej - dzierżawa nieruchomości. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-12
60 - rozwiń Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
59 - rozwiń Usunięcie suchego konaru. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
58 - rozwiń Umiejscowienie ławek i koszy na śmieci. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-02-28 2019-03-19
57 - rozwiń Obicie bramek pilkarskich. interpelacja Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-21
56 - rozwiń Wsparcie programu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-15
55 - rozwiń Realizacja inwestycji wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-20
54 - rozwiń Zadania do realizacji. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-25
53 - rozwiń Remont nawierzchni DW nr 156 Barlinek do krzyżówki Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
52 - rozwiń Wyrównanie dróg gruntowych we wsi Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
51 - rozwiń Odnowienie znaku poziomego przy Szkole Podstawowej Nr 1. wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-21
50 - rozwiń Analiza dzrzewostanów . wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
49 - rozwiń Akcja Policji. zapytanie Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
48 - rozwiń Wymiana pojemników do segregacji śmieci. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
47 - rozwiń Routery WiFi. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
46 - rozwiń Zatoczka autobusowa na ul. Leśnej. wniosek Mariusz Maciejewski 2019-01-31 2019-02-19
45 - rozwiń Spalony pomost przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. zapytanie Sylwester Łuczak 2019-01-31 2019-02-13
44 - rozwiń Przegląd studzienek kanalizacji deszczowej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-15
43 - rozwiń Postulaty Rady Seniorów w Barlinku. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-18
42 - rozwiń Zamontowanie oznaczenia poziomego znaku P-17 w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
41 - rozwiń Droga powiatowa Jarząbki - Żelice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
40 - rozwiń Utwardzenie terenu w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
39 - rozwiń Algorytmy działania na wypadek zdarzeń kryzysowych. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-03-15
38 - rozwiń Mapa dróg. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
37 - rozwiń Sytuacja na stałówce w SP 4. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-18
36 - rozwiń Dofinansowanie opłaty za żlobek ponoszonej przez rodziców dzieci. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-22
35 - rozwiń Parkowanie samochodów przy ul.: Marii Skłodowskiej Curie i Żabiej. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-13
34 - rozwiń Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Różana - Rynek wniosek Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-11
33 - rozwiń Podpalenie pomostu na „Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” zapytanie Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-13
32 - rozwiń Przejście dla pieszych i chodnik przy Brico Marche. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-14
31 - rozwiń Program usuwania wyrobów zawierających azbest . wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-20
30 - rozwiń Obiekt hali wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-27
29 - rozwiń Przyspieszenie prac związanych z wycinką drzew przy drodze 2111 Z. wniosek Iwona Rudnicka 2019-01-31 2019-02-15
28 - rozwiń Utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Szosowej . wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
27 - rozwiń Uspokojenie ruchu na ul. Szosowej. wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
26 - rozwiń Modernizacja przejścia dla pieszych - droga W 151 i W 156. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
25 - rozwiń Wykonanie chodnika przed blokiem przy ul. Chmielnej 3. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-20
24 - rozwiń Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Dzikowo - Rychnów. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
23 - rozwiń Ustalenie właściciela pojazdu. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-21
22 - rozwiń Gazyfikacja terenów wiejskich zapytanie Romuald Romaniuk 2018-12-20 2019-01-18
21 - rozwiń Wycinka drzew na ul. Leśnej zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-20 2019-01-17
20 - rozwiń Naprawa części chodnika na ul. Tunelowej wniosek Grzegorz Zieliński 2018-12-20 2019-01-09
19 - rozwiń Rozbudowa przedszkola im. Janiny Porazińskiej wniosek Michał Antosiewicz 2018-12-20 2019-01-09
18 - rozwiń Wykonanie poręczy schodowych wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
17 - rozwiń Poprawienie nawierzchni wjazdu wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
16 - rozwiń Dotyczy przedłużenia chodnika od ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-08
15 - rozwiń Przejścia dla pieszych zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-20 2019-01-15
14 - rozwiń Naprawa nawierzchni ul. K. Pułaskiego. wniosek Tomasz Strychalski 2018-12-20 2019-01-08
13 - rozwiń Ilość solectw w Gminie Barlinek. Spotkanie z wladzami Powiatu. interpelacja Romuald Romaniuk 2018-12-03 2019-01-16
12 - rozwiń Droga DW 151 wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-03 2018-12-19
11 - rozwiń Czy nie ma niebezpieczeństwa bilansu ujemnego? zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
10 - rozwiń Dotyczy oblodzenia ulic i chodników zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
9 - rozwiń Plaża Miejska , budowa parkingu przy ul. Szpitalnej zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-03 2018-12-28
8 - rozwiń Budowa zatoczki dla autobusów oraz przejścia dla pieszych w Moczkowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2018-12-19
7 - rozwiń Wykonanie oświetlenia na cmentarzu przy ul. Gorzowskiej wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2019-01-07
6 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi przy ul. Dlugiej wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
5 - rozwiń Poprawa drogi DW 156 wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
4 - rozwiń Droga Powiatowa w Mostkowie wniosek Jacek Poleszczuk 2018-12-03 2018-12-19
3 - rozwiń poprawienie nawierzchni ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-11-26 2018-12-19
2 - rozwiń bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-20
1 - rozwiń protest pracowników socjalnych zapytanie Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-07