Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
395 - rozwiń zapadliska na chodnikach - Rychnów wniosek Romuald Romaniuk 2021-03-25
394 - rozwiń przedstaw. zestawień przekazywanych środków fin.-szpital Barlinek i szpital Dębno wniosek Grzegorz Zieliński 2021-03-25
393 - rozwiń dokumenty przetargowe nowego skrzydła Szpitala zapytanie Michał Antosiewicz 2021-03-25
392 - rozwiń ubytki - droga Pustać-Podgórze wniosek Jacek Poleszczuk 2021-03-25
391 - rozwiń spotkania i konsultacje z mieszkańcami wniosek Cezary Krzyżanowski 2021-03-25
390 - rozwiń naprawa orbitreka - ul. Sportowa wniosek Piotr Stanisławski 2021-03-25
389 - rozwiń ścieżka rowerowa - ul. Sportowa wniosek Piotr Stanisławski 2021-03-25
388 - rozwiń ubytki ul. Strzelecka wniosek Piotr Stanisławski 2021-03-25
387 - rozwiń poprawa bezp. przejścia dla pieszych - ul. Szosowa wniosek Tomasz Strychalski 2021-03-25
386 - rozwiń prace remontowe - ul. Chopina zapytanie Sylwester Łuczak 2021-03-25
385 - rozwiń ul. Kościelna - ustanowienie drogi jako jednokier. wniosek Jerzy Symela 2021-03-25
384 - rozwiń dot. farmy fotowoltaicznej wniosek Bernarda Lewandowska 2021-03-25
383 - rozwiń PSZOK - ankiety zapytanie Bernarda Lewandowska 2021-03-25
382 - rozwiń lista inwestycji wymagająca wycinki drzew wniosek Bernarda Lewandowska 2021-03-25
381 - rozwiń dot. zabezpiecz. pracowników administr. w związku z Covid-19 zapytanie Bernarda Lewandowska 2021-03-25
380 - rozwiń mural wniosek Bernarda Lewandowska 2021-03-25
379 - rozwiń zmiana kategorii standardu dróg ul. Grunwaldzka i Kręta wniosek Sylwester Łuczak 2021-02-25 2021-03-12
378 - rozwiń naprawa nawierzchni dróg na ul. Krętej, Grunwaldzkiej, Kopernika, Jagiełły i Chopina wniosek Sylwester Łuczak 2021-02-25 2021-03-10
377 - rozwiń strategia rozwoju Barlineckiego Szpitala wniosek Cezary Krzyżanowski 2021-02-25 2021-03-11
376 - rozwiń regulacja ruchu pieszych na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Żabią wniosek Cezary Krzyżanowski 2021-02-25 2021-03-10
375 - rozwiń dot. rezultatów dotychczasowej działaln. Komisji ds. oddziaływania na środ. zakł.pracy zapytanie Cezary Krzyżanowski 2021-02-25
374 - rozwiń nieświęcące lampy w parku im. Laskera wniosek Cezary Krzyżanowski 2021-02-25 2021-03-18
373 - rozwiń utrzymanie dróg drogi gruntowej ul. Długa wniosek Cezary Krzyżanowski 2021-02-25 2021-03-10
372 - rozwiń przebudowa drogi na ul. Poziomkowej wniosek Piotr Stanisławski 2021-02-25 2021-03-10
371 - rozwiń ogrodzenie między kasą Stadionu a klubem Sztorm wniosek Piotr Stanisławski 2021-02-25 2021-03-16
370 - rozwiń namalowanie pasów ul. 1 Maja i ul. Ogrodowa wniosek Piotr Stanisławski 2021-02-25 2021-03-10
369 - rozwiń poprawienie drogi do Euroboiska zapytanie Piotr Stanisławski 2021-02-25 2021-03-10
368 - rozwiń lampy w Parku Laskera wniosek Piotr Stanisławski 2021-02-25 2021-03-12
367 - rozwiń ul. Odrzańska 1 i Niepodległości 10 wniosek Jerzy Symela 2021-02-25 2021-03-11
366 - rozwiń ul. 31-go Stycznia i ul. Niepodległości 34 - osuszenie, wyrównanie podwórka wniosek Jerzy Symela 2021-02-25 2021-03-16
365 - rozwiń budowa Skateparku wniosek Bernarda Lewandowska 2021-02-25 2021-03-11
364 - rozwiń dot. ul. Poziomkowej wniosek Bernarda Lewandowska 2021-02-25 2021-03-10
363 - rozwiń usuwanie elementów zieleni wniosek Bernarda Lewandowska 2021-02-25
362 - rozwiń przeglądy fitosanitarne drzew zapytanie Bernarda Lewandowska 2021-02-25
361 - rozwiń hałas na średniówce zapytanie Bernarda Lewandowska 2021-02-25
360 - rozwiń zalewanie piwnic przez wody opadowe zapytanie Bernarda Lewandowska 2021-02-25 2021-03-12
359 - rozwiń przebudowa drogi powiatowej w Mostkowie wniosek Jacek Poleszczuk 2021-02-25 2021-03-10
358 - rozwiń naprawa nawierzchni od ul. 31-go Stycznia do ul. Gorzowskiej wniosek Alicja Kowalewska 2021-02-25 2021-03-10
357 - rozwiń zestawienie fin. dot. dofinansowania inwestycji Samorz. Powiatowego wniosek Grzegorz Zieliński 2021-02-25 2021-03-17
356 - rozwiń nawierzchnia - ul. Pułaskiego wniosek Michał Antosiewicz 2021-02-25 2021-03-10
355 - rozwiń oznaczenie przejść dla pieszych - u. Przemysłowa i ul. Szosowa wniosek Michał Antosiewicz 2021-02-25 2021-03-10
354 - rozwiń toalety przy Euroboisku wniosek Michał Antosiewicz 2021-02-25 2021-03-12
353 - rozwiń stan techniczny drogi gminnej - ul. K. Pułaskiego wniosek Tomasz Strychalski 2021-02-25 2021-03-10
352 - rozwiń wymiana opraw oświetlenia drogowego - ul.Szosowa wniosek Tomasz Strychalski 2021-02-25 2021-03-12
351 - rozwiń parkingi przy ul. Szosowej wniosek Tomasz Strychalski 2021-02-25 2021-03-10
350 - rozwiń Przycięcie koron drzew-Rychnów wniosek Romuald Romaniuk 2020-12-28
349 - rozwiń utwardzenie pobocza Dziedzice-Strąpie wniosek Jacek Poleszczuk 2020-12-28
348 - rozwiń przejście dla pieszych przy Szkole Podst. w Mostkowie wniosek Jacek Poleszczuk 2020-12-28
347 - rozwiń Przejęcie działki gruntu nr 640/11 wniosek Piotr Stanisławski 2020-12-28 2021-01-11
346 - rozwiń punkt pobierania wymazów wniosek Sylwester Łuczak 2020-10-22 2020-11-04
345 - rozwiń wys. wkładu fin. w Szpital Barlinek zapytanie Sylwester Łuczak 2020-10-22 2020-11-02
344 - rozwiń odp.na złożone pisma do Urzędu wniosek Bernarda Lewandowska 2020-10-22 2020-11-12
343 - rozwiń dyżury aptek wniosek Bernarda Lewandowska 2020-10-22 2020-11-12
342 - rozwiń odp. na złożone wnioski wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-10-22 2020-11-12
341 - rozwiń skrzyż. ul. Szosowej z Szosą do Lipian wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-10-22 2020-11-13
340 - rozwiń śr. cena skupu żyta wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-10-22 2020-10-30
339 - rozwiń dot. działki nr 172 zapytanie Michał Antosiewicz 2020-10-22 2020-12-15
338 - rozwiń audyt szpitali zapytanie Michał Antosiewicz 2020-10-22 2020-10-30
337 - rozwiń budowa pomieszczeń na stadionie zapytanie Michał Antosiewicz 2020-10-22 2020-12-07
336 - rozwiń posiedzenia w trybie zdalnym wniosek Michał Antosiewicz 2020-10-22 2020-11-12
335 - rozwiń budowa chodnika przy drodze powiatowej - Dzikowo wniosek Romuald Romaniuk 2020-09-24 2020-10-20
334 - rozwiń analiza nawierzchni drogi - działka nr 787/79 obr. 1 wniosek Tomasz Strychalski 2020-09-24 2020-10-20
333 - rozwiń program naprawczy dla PGK sp. z o.o. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-09-24 2020-10-07
332 - rozwiń wdrożenie ogranicz. postoju - ul. Przemysłowa wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-09-24 2020-10-20
331 - rozwiń wynagrodzenia uzupełniające wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-14
330 - rozwiń dokończenie chodnika od. ul. Sportowej wniosek Piotr Stanisławski 2020-09-24 2020-10-20
329 - rozwiń naprawa nawierzchni granitowej w Delcie Płoni wniosek Piotr Stanisławski 2020-09-24 2020-10-08
328 - rozwiń lampa ostrzegawcza - ul. Strzelecka wniosek Piotr Stanisławski 2020-09-24 2020-10-20
327 - rozwiń zagłębienia w drodze 156 - ul. Strzelecka wniosek Piotr Stanisławski 2020-09-24 2020-10-20
326 - rozwiń odwodnienie ul. Flukowskiego wniosek Piotr Stanisławski 2020-09-24 2020-10-20
325 - rozwiń naprawa drogi - Wiewiórki wniosek Jacek Poleszczuk 2020-09-24 2020-10-20
324 - rozwiń plac zabaw - Stara Dziedzina wniosek Jacek Poleszczuk 2020-09-24 2020-10-08
323 - rozwiń zielone punkty kontrolne wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-07
322 - rozwiń skatepark - ujęcie w planie przyszłorocznym wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-19
321 - rozwiń miejsca postojowe - ul.Marii Curie Skłodowskiej 4 wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-20
320 - rozwiń sygnalizacja świetlna SDK zapytanie Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-20
319 - rozwiń przycięcie Jarzębiny wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-20
318 - rozwiń droga powiatowa 2116Z wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-20
317 - rozwiń przystanek autobusowy-Krzynka wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2020-10-20
316 - rozwiń numeracja domów - Krzynka wniosek Michał Antosiewicz 2020-09-24 2021-03-11
315 - rozwiń chodnik przy drodze powiat. w Rychnowie wniosek Romuald Romaniuk 2020-08-27 2020-09-09
314 - rozwiń w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zapytanie Cezary Krzyżanowski 2020-08-27 2020-09-09
313 - rozwiń dot.rejestru umów zawartych przez Gminę Barlinek w latach 2018-2020 wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-08-27 2020-09-14
312 - rozwiń dot. Borne Furniture wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-08-27 2020-09-04
311 - rozwiń dot.inf.na temat Uchwały nr 5/08/2020 wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-08-27 2020-09-16
310 - rozwiń dot.inf. na temat inwestycji na stadionie zapytanie Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-16
309 - rozwiń dot.separatora wód opadowych - Krzynka posesja nr 8 wniosek Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-09
308 - rozwiń dot. spowalniaczy na drodze Równo-Laskówko wniosek Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-09
307 - rozwiń remont drogi brukowej Równo wniosek Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-09
306 - rozwiń linie krawędziowe na drodze nr 156 wniosek Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-09
305 - rozwiń wykonanie chodnika - Płonno wniosek Bernarda Lewandowska 2020-08-27 2020-09-09
304 - rozwiń dot.bezdomnych psów zapytanie Michał Antosiewicz 2020-08-27 2020-09-14
303 - rozwiń zjeżdżalnia na plaży miejskiej wniosek Sylwester Łuczak 2020-08-27 2020-09-16
302 - rozwiń pole namiotowe wniosek Sylwester Łuczak 2020-08-27 2020-09-16
301 - rozwiń zakup 20 budek dla ptaków wniosek Sylwester Łuczak 2020-08-27 2020-09-04
300 - rozwiń ławeczki przy murze oporowym przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych wniosek Tomasz Strychalski 2020-08-27 2020-10-08
299 - rozwiń skrzyżowanie ul.Przemysłowa z ul. Szosową wniosek Tomasz Strychalski 2020-08-27 2020-09-09
298 - rozwiń poprawa chodnika przy ECS wniosek Piotr Stanisławski 2020-08-27 2020-09-09
297 - rozwiń pojemniki w kształcie serca wniosek Piotr Stanisławski 2020-08-27 2020-09-14
296 - rozwiń remont trybun SP1 zapytanie Piotr Stanisławski 2020-08-27 2020-09-04
295 - rozwiń studzienki do czerpania wody z jeziora wniosek Piotr Stanisławski 2020-08-27 2020-09-04
294 - rozwiń dokonanie analizy bezp.przejścia dla pieszych - ul. Myśliborska wniosek Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-09
293 - rozwiń przejście dla pieszych ul. Gorzowska - droga W 151 wniosek Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-09
292 - rozwiń uporządkow.poboczy Moczkowo - Rychnów wniosek Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-09
291 - rozwiń kosze wzdłuż ul. Myśliborskiej wniosek Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-14
290 - rozwiń stan inwest. - boisko zapytanie Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-11
289 - rozwiń stan techniczny krawężników - Moczkowo wniosek Iwona Rudnicka 2020-08-27 2020-09-09
288 - rozwiń Organizacja spotkania z przedst. Zarządu Dróg Woj. wniosek Rafał Szczepaniak 2020-06-25 2020-08-13
287 - rozwiń Wykonanie spowalniacza na ul. Tunelowej. wniosek Grzegorz Zieliński 2020-06-25 2020-08-13
286 - rozwiń Zagospodarowanie wód deszczowych. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-07-20
285 - rozwiń Wniosek o udzielenie informacji. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-07-01
284 - rozwiń Wykonanie nawierzchni drogi ul. A. Mickiewicza. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-08-13
283 - rozwiń Wykonanie chodników na ul. Okrężnej i Jasnej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-08-13
282 - rozwiń Regulacja zapadniętych studzienek kan. w ul. Niepodległości. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-08-13
281 - rozwiń Naprawa nawierzchni boiska w Moczkowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-07-07
280 - rozwiń Wykonanie placu zabaw na terenie osiedla Leśnika. wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-06-25 2020-07-03
279 - rozwiń Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Słowackiego. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-08-13
278 - rozwiń Wniosek o poprawienie graffitti. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25
277 - rozwiń Naprawa chodnika. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-08-13
276 - rozwiń Udzielanie odp. na wnioski radnych. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-07-23
275 - rozwiń Budowa parkingu przy szpitalu. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-07-07
274 - rozwiń Wywóz pojemników na odzież. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-07-03
273 - rozwiń Przygotowanie sal przedszkolnych na ul. Bocznej. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-07-03
272 - rozwiń Zakaz poruszania się TIR-ów na ul. Marii Skłodowskiej Curie. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-08-13
271 - rozwiń Zakaz wjazdu ciężkiego transportu do miasta. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-08-13
270 - rozwiń Stan techniczny budynku przy ul. Chmielnej. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-07-02
269 - rozwiń Zamontowanie lustra drogowego. wniosek Michał Antosiewicz 2020-06-25 2020-08-13
268 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu. wniosek Sylwester Łuczak 2020-06-25 2020-08-13
267 - rozwiń Doświetlenie skrzyżowania, przejścia dla pieszych na drodze woj. nr 151 wniosek Sylwester Łuczak 2020-06-25 2020-07-07
266 - rozwiń Założenie łąk kwietnych. wniosek Cezary Michalak 2020-06-25 2020-07-03
265 - rozwiń Wpisanie do planu remontu budynku przy Strzeleckiej 31. wniosek Piotr Stanisławski 2020-06-25 2020-07-02
264 - rozwiń Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP w Barlinku. wniosek Piotr Stanisławski 2020-06-25 2020-07-09
263 - rozwiń Kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej w kierunku do Dzikowa. wniosek Piotr Stanisławski 2020-06-25 2020-07-03
262 - rozwiń Naprawa chodnika - ul. Jana Papugi. wniosek Piotr Stanisławski 2020-06-25
261 - rozwiń dot. naprawy nawierzchni ul. Długiej wniosek Alicja Kowalewska 2020-02-27 2020-03-23
260 - rozwiń dot. wysepki w Łubiance - droga 151 wniosek Iwona Rudnicka 2020-02-27 2020-03-23
259 - rozwiń dot. znaku D6 przy drodze nr 151 w Łubiance wniosek Iwona Rudnicka 2020-02-27 2020-03-23
258 - rozwiń dot. naprawy chodnika w Łubiance wniosek Iwona Rudnicka 2020-02-27 2020-03-23
257 - rozwiń dot. zamontowania ławek wzdłuż ul.Szosowej wniosek Jerzy Symela 2020-02-27 2020-03-09
256 - rozwiń dot. karania za zanieczyszczanie miasta przez psie odchody wniosek Jerzy Symela 2020-02-27 2020-03-09
255 - rozwiń dot. dzialań zw. z koronawirusem zapytanie Jerzy Symela 2020-02-27 2020-03-19
254 - rozwiń dot. wykonania dywanika asfaltowego wniosek Jacek Poleszczuk 2020-02-27 2020-03-23
253 - rozwiń dot. oznaczeń lokalizacji defibrylatorów wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-19
252 - rozwiń dot. nieodpłatnych szczepień przeciw HPV wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-09
251 - rozwiń dot.chodnika ul.Gorzowska 27 wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-23
250 - rozwiń dot. oznaczenia przejścia dla pieszych przy Bricomarche wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-23
249 - rozwiń dot. opieki medycznej w placówkach oświatowych zapytanie Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-13
248 - rozwiń dot. modernizacji ul.Kombatantów wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-02-27 2020-03-23
247 - rozwiń dot. udost.protokołów z kontroli Kom.Rewizyjnej wniosek Michał Antosiewicz 2020-02-27 2020-04-24
246 - rozwiń Gospodarka Odpadami Komunalnymi zapytanie Bernarda Lewandowska 2020-01-30 2020-02-26
245 - rozwiń Gospodarka Odpadami Komunalnymi zapytanie Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-26
244 - rozwiń dot.funkcjoowania oddziału dzieciecego wniosek Cezary Krzyżanowski 2020-01-30 2020-02-12
243 - rozwiń Oznaczenia na jezdni. wniosek Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-19
242 - rozwiń Oświetlenie na przejściu dla pieszych. wniosek Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-19
241 - rozwiń Sytuacja na oddziale pediatrycznym. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-17
240 - rozwiń Lekarz diabetolog. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-17
239 - rozwiń Wjazd ciężarowek do centrum miasta. zapytanie Michał Antosiewicz 2020-01-30 2020-02-19
238 - rozwiń Oznaczenie numerami budynków mieszkalnych. wniosek Bernarda Lewandowska 2020-01-30 2020-02-19
237 - rozwiń Wniosek o postawienie znaków drogowych. wniosek Sylwester Łuczak 2020-01-30 2020-02-19
236 - rozwiń Sytuacja na oddziale dzicięcym. zapytanie Sylwester Łuczak 2020-01-31 2020-02-11
235 - rozwiń Dot.opinii prawnej o wprowadzanie proj.uchwał przez Przewod. na posiedzeniu Rady Miasta wniosek Michał Antosiewicz 2019-12-30 2020-01-21
234 - rozwiń Dot. opinii prawnej o udzielanie głosu Mieszkańcom wniosek Bernarda Lewandowska 2019-12-30 2020-01-21
233 - rozwiń Dot.symulacji kosztów utrzym.basenu zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-12-30 2020-01-24
232 - rozwiń Dot.wniosku do KOWR o udzielenie bezzwrt. pom.finans. wniosek Piotr Stanisławski 2019-12-30 2020-02-21
231 - rozwiń Dot.poprawy nawierzchni drogi ul. Lipowa/Strzelecka wniosek Piotr Stanisławski 2019-12-30 2020-01-10
230 - rozwiń Dot. możlw.głosowania za pośred.Internetu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-12-30 2020-01-13
229 - rozwiń Dot. rozpatrz.wniosków o dofinansow.zadań z Lokalnego Programu Rewitalizacji zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-12-30 2020-01-10
228 - rozwiń Dot. remontu ul.Strzeleckiej i budowy zatok wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2020-01-02
227 - rozwiń Dot. doświetlenia ul.Sportowej wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2019-12-19
226 - rozwiń Dot. nieodpłatne przejecie nieruchomości nr 640/11 obr.2 Barlinek wniosek Piotr Stanisławski 2019-11-28 2019-12-05
225 - rozwiń Dot. przekazania loga ZUO Bomet wniosek Sylwester Łuczak 2019-11-28 2019-12-06
224 - rozwiń Dot. nawierzchni schodów łaczących ul.Krętą z ul.Matejki wniosek Sylwester Łuczak 2019-11-28 2020-01-02
223 - rozwiń Dot. uspokojenia ruchu na ul.Szosowej wniosek Tomasz Strychalski 2019-11-28 2020-01-02
222 - rozwiń Dot. znaku pionowego D-6 na ul.31-go Stycznia wniosek Jerzy Symela 2019-11-28 2020-01-02
221 - rozwiń Dotyczy sygnalizacji świetlnej na ul.Gorzowskiej wniosek Michał Antosiewicz 2019-11-28 2020-01-02
220 - rozwiń Dotyczy przejścia dla pieszych w okolicy SP4. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-11-28 2020-01-02
219 - rozwiń Dotyczy możliwości obniżenia opłat za prąd zapytanie Michał Antosiewicz 2019-11-28 2019-12-19
218 - rozwiń Dot. prześwietlenia drzew zapytanie Grzegorz Zieliński 2019-10-30 2019-11-15
217 - rozwiń Dot. odnowienia barierek wniosek Grzegorz Zieliński 2019-10-30 2019-11-15
216 - rozwiń Dot. programu szkoleń interpelacja Iwona Rudnicka 2019-10-30 2019-11-19
215 - rozwiń Dot. konkursu na stan. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych i Ochr. Środ. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-13
214 - rozwiń Dot. skutków finansowych za wyemitowanie obligacji w 2018 r. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-20
213 - rozwiń Dot. skutków prawnych podpisania umowy o zagospod.odpadów komunalnych w grudniu 2018r. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-26
212 - rozwiń Dot. zniczodzielni na cmenatrzu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-15
211 - rozwiń Dot. realizacji inwestycji zaplecza socjalnego Euroboiska wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-20
210 - rozwiń Dot. zakupu mobilnych kamer wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-10-30 2019-11-19
209 - rozwiń Dot. budowy miejsc postojowych na wysokości Przedszkola nr 1 wniosek Sylwester Łuczak 2019-10-30 2019-11-26
208 - rozwiń Dot. planu zagospodarowania terenu wokół Przychodni wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-13
207 - rozwiń Dot. zamontowania odbojników na ścianach przy windzie Przychodni wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-13
206 - rozwiń Dot. poprawy nawierzchni drogi ul. Kazimierza Pułaskiego wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-26
205 - rozwiń Dot.naprawy nawierzchni drogi na ul. Przemysłowej wniosek Tomasz Strychalski 2019-10-30 2019-11-26
204 - rozwiń Dot.doposażenia znaku D6 w elem.odblaskowe wniosek Rafał Szczepaniak 2019-10-30 2019-11-26
203 - rozwiń Dot. remontu drogi W156 wniosek Rafał Szczepaniak 2019-10-30 2019-11-26
202 - rozwiń Dot. modernizacji drogi Młyn Leśny wniosek Piotr Stanisławski 2019-10-30 2019-11-26
201 - rozwiń Dot. wsparcia finansowego dla nowonarodzonych dzieci wniosek Piotr Stanisławski 2019-10-30 2019-11-16
200 - rozwiń Dotyczy zorganizowania wystawy psów wniosek Alicja Kowalewska 2019-10-30 2019-11-26
199 - rozwiń Od kiedy funkcjonuje rampa przeładunkowa na placu PGK w Barlinku. zapytanie Rafał Szczepaniak 2019-09-26 2019-10-16
198 - rozwiń Dojazd do budynku nr 4 przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie. wniosek Michał Antosiewicz 2019-09-26 2019-10-09
197 - rozwiń Doświetlenia przejścia dla pieszych na tzw. Średnicowce. wniosek Sylwester Łuczak 2019-09-26 2019-10-18
196 - rozwiń Przywrócenie funkcjonowania Oddzialu Dzieciecego w Barlinbeckim Szpitalu. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-04
195 - rozwiń Przeladunek odpadów na terenie bazy przy ul. Szpitalnej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-16
194 - rozwiń Zainstalowanie pasów tzw. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-09
193 - rozwiń Montaż luster na skrzyzowaniu ulic Niepodległości i Różanej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2019-10-09
192 - rozwiń Demontaż separatorów jezdni w ul. Kombatantów. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-09-26 2020-02-19
191 - rozwiń Sposób ustalania nieobecności nieusprawiedliwionej sołtysów na sesji RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
190 - rozwiń Zabranie głosu przez Sołtysów podczas sesji RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
189 - rozwiń Umożliwienie Sołtysom czynnego udziału w sesjach RM. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-18
188 - rozwiń Zakup mieszkania dla lekarzy. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-09-26 2019-10-04
187 - rozwiń Nierówność na ul. Okrętowej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
186 - rozwiń Wsparcie finansowe dla nowo narodzonych dzieci z Gminy Barlinek. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
185 - rozwiń Remont chodnika przy ul. Bocznej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-09-26 2019-10-09
184 - rozwiń Budowa skateparku w Barlinku. wniosek Cezary Michalak 2019-09-26 2019-10-07
183 - rozwiń Droga gminna od Brunek. wniosek Romuald Romaniuk 2019-08-29 2019-09-17
182 - rozwiń Wyrównanie i poszerzenie poboczy Barlinek - Strąpie. wniosek Romuald Romaniuk 2019-08-29 2019-09-11
181 - rozwiń Postawienie znaków lub blokad prz wniosek Iwona Rudnicka 2019-08-29 2019-09-11
180 - rozwiń Badanie oddziaływanmia halasu. wniosek Sylwester Łuczak 2019-08-29 2019-09-17
179 - rozwiń Udostępnienie miejsc parkingowych wniosek Sylwester Łuczak 2019-08-29 2019-09-12
178 - rozwiń Wykaz nieruchomości wraz z zaległościami. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-17
177 - rozwiń Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-11
176 - rozwiń Budowa chodnika w Jaromierkach. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-11
175 - rozwiń Budowa ścieżki rowerowej Barlinek - Gorzów. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-17
174 - rozwiń Organizacja Dożynek Gminnych. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-10
173 - rozwiń Wykaszanie poboczy. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-12
172 - rozwiń Przegląd drogi średnicowej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-17
171 - rozwiń Wycinka dzrew w Gminie Barlinek. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-18
170 - rozwiń Udostępnienie wykazu nieruchomości oraz ruchomości. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-08-29 2019-09-12
169 - rozwiń Plamy po wycieku oleju. wniosek Piotr Stanisławski 2019-08-29 2019-09-12
168 - rozwiń Znak B-1 na ul. Polana Lecha. wniosek Piotr Stanisławski 2019-08-29 2019-09-11
167 - rozwiń Protokół Komisji Rewizyjnej. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-08-29 2019-09-17
166 - rozwiń Problematyka oświaty w Barlinku. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
165 - rozwiń Problematyka przedszkola przy ul. Kombatantów. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
164 - rozwiń Problematyka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-08-29 2019-09-09
163 - rozwiń Zakup pojazdu dla OSP w Rychnowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-07-11 2019-07-22
162 - rozwiń zakup gruntow, zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rychnowie. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-08-01
161 - rozwiń Pytania odnośnie budowy PSZOK zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-07-31
160 - rozwiń Uchwała Nr 55/465 i nr 56/476 z 2018 roku. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-07-11 2019-08-08
159 - rozwiń sprzątanie piasku po wypłukaniu z nasypu nowobudownej drogi wojewódzkiej wniosek Sylwester Łuczak 2019-06-27 2019-07-15
158 - rozwiń wypłukiwanie piasku z nasypu nowobudowanej drogi wojewódzkiej wniosek Sylwester Łuczak 2019-06-27 2019-08-13
157 - rozwiń uchylenie uchwały Nr LV/465/2018 wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-08-08
156 - rozwiń zasady korzystania z boisk i obiektów sportowych wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-05
155 - rozwiń uzupełnienie nasadzeń drzew przy ul. Kombatantów wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-11
154 - rozwiń audyt w Urzędzie Miejskim wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-06-27 2019-07-11
153 - rozwiń ławka na murze oporowym wniosek Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-07-15
152 - rozwiń ratownik na plaży zapytanie Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-08-13
151 - rozwiń Skatepark w Barlinku zapytanie Michał Antosiewicz 2019-06-27 2019-07-10
150 - rozwiń zakaz zatrzymywania się pomiędzy ul. Żabią a 31 Stycznia wniosek Jerzy Symela 2019-06-27 2019-07-08
149 - rozwiń CBA w Urzędzie Miejskim wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-07-29
148 - rozwiń kurtyny wodne wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-08-13
147 - rozwiń profil zaufany wniosek Bernarda Lewandowska 2019-06-27 2019-07-11
146 - rozwiń kosz na śmieci przy przystanku w Brunkach wniosek Iwona Rudnicka 2019-06-27 2019-07-15
145 - rozwiń tabliczki z numerami posesji w Moczkowie ul. Gwiaździsta wniosek Iwona Rudnicka 2019-06-27 2019-07-08
144 - rozwiń Statut Gminy Barlinek. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-17
143 - rozwiń Stan faktyczny dróg gminnych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-09-12
142 - rozwiń Wstrzymanie inwestycji - droga do Brunek. wniosek Romuald Romaniuk 2019-05-30 2019-06-17
141 - rozwiń Naprawa elementów drewnianych wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30 2019-06-26
140 - rozwiń Wykonanie chodnik rzy ul. Chopina wniosek Sylwester Łuczak 2019-05-30 2019-07-10
139 - rozwiń Zamontowanie w m. Mostkowo znaku B-36 wniosek Jacek Poleszczuk 2019-05-30 2019-07-05
138 - rozwiń Zmiana położenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. wniosek Michał Antosiewicz 2019-05-30 2019-06-25
137 - rozwiń Zakup nagłośnienia na stadion miejski w Barlinku. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30 2019-06-21
136 - rozwiń Remont chodnika przy ul. J. Papugi i Bocznej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-05-30 2019-07-05
135 - rozwiń Egzekwowanie znaku B-36 przy ul. Wodnej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-05-30 2019-07-05
134 - rozwiń Naprawa drogi na działce 787/79 wniosek Tomasz Strychalski 2019-05-30 2019-07-05
133 - rozwiń Zmiany w statucie Rady Miejskiej wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-10
132 - rozwiń Wprowadzeni ruchu jednokierunkowego na ul. Słowackiego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-07-05
131 - rozwiń Liczba zatrudnionych osób w OPS zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-17
130 - rozwiń Sytuacja barlineckiego szpitala. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-05-30 2019-06-24
129 - rozwiń Zalanie garaży przy ul. Chmielnai Górna. zapytanie Rafał Szczepaniak 2019-05-30 2019-09-10
128 - rozwiń "Stary Tartak" zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-27
127 - rozwiń Plaża Miejska. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-27
126 - rozwiń Sytuacja Spólki Szpital Barlinek. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-05-30 2019-06-24
125 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Dziedzice - Jarząbki. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-04-25 2019-06-06
124 - rozwiń Przedstawienie informacji na temat placów zabaw na terenie m. Barlinek. wniosek Sylwester Łuczak 2019-04-25 2019-05-13
123 - rozwiń Budowa świetlicy w m. Łubianka. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-09
122 - rozwiń Strajk nauczycieli. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-04-25 2019-05-06
121 - rozwiń Ustawienie znaku na ul. Żabiej. wniosek Jerzy Symela 2019-04-25 2019-06-06
120 - rozwiń Sytuacja w placowkach oświatowych. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
119 - rozwiń Stanowisko Burmistrza do Listu Otwartego w związku ze strajkiem nauczycieli. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-04-25 2019-05-06
118 - rozwiń Opróznianie koszy przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-13
117 - rozwiń Przeniesienie przynależności sołeckiej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-02
116 - rozwiń Wykonanie oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Wiosennej. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-07
115 - rozwiń Utrudniony kontakt z radnymi. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-05-09
114 - rozwiń Remont chodnika w m. Łubianka. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
113 - rozwiń Umieszczenie znaku w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
112 - rozwiń Bezpieczeństwo pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
111 - rozwiń Remont przystanku autobusowego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-04-25 2019-06-06
110 - rozwiń Posprzątanie z pozimowego piasku. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25 2019-06-06
109 - rozwiń Utwardzenie nawierzchniod ronda ul. Św. Bonifacego do m. Żydowo wniosek Grzegorz Zieliński 2019-04-25 2019-06-06
108 - rozwiń Naprawa drogi Powiatowej Moczkowo - Rychnów. wniosek Romuald Romaniuk 2019-03-28 2019-04-26
107 - rozwiń Utwardzenie nawierzchni w Starej Dziedzinie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-04-26
106 - rozwiń Budowa studni głebinowej. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-03-28 2019-05-09
105 - rozwiń Poprawa stanu technicznego drogi w m. Jaromierki. wniosek Jerzy Symela 2019-03-28 2019-04-26
104 - rozwiń Świetlica w Płonnie. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-17
103 - rozwiń Sprawy kadrowe Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-09
102 - rozwiń Audyt pracowników Urzędu. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-08
101 - rozwiń Ustawienie znaku drogowego. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
100 - rozwiń Budowa drogi w płonnie między Kościolem a świetlicą wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
99 - rozwiń Budowa drogi w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
98 - rozwiń Pycięcie gałęzi w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-15
97 - rozwiń Wykonanie wiaty przy świetlicy w Żydowie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-12
96 - rozwiń Przejście dla pieszych. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-03-28 2019-04-26
95 - rozwiń Procedury w szkołach? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-18
94 - rozwiń Kto zastępuje Dyrektora Szkoły? zapytanie Sylwester Łuczak 2019-03-28 2019-04-09
93 - rozwiń Boisko przy SP Nr 4. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-18
92 - rozwiń Stawka za dzierżawę. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-04-09
91 - rozwiń Plaża Miejska. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-03-28 2019-05-21
90 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
89 - rozwiń Znak ograniczenia prędkości Barlinek - Krzynka. wniosek Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-04-26
88 - rozwiń Przycinka gałęzi DW do Moczydła. zapytanie Alicja Kowalewska 2019-03-28 2019-05-08
87 - rozwiń Budowa nawierzvhni na ul. Poziomkowej. wniosek Piotr Stanisławski 2019-03-28 2019-04-26
86 - rozwiń Przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-08
85 - rozwiń Polityka podatkowa. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-15
84 - rozwiń Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
83 - rozwiń Aktualizacja uchwały. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
82 - rozwiń Opinia prawna. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-19
81 - rozwiń Strajk nauczycieli. zapytanie Cezary Krzyżanowski 2019-03-28 2019-04-17
80 - rozwiń Przejście dla pieszych w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
79 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego w m. Łubianka. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
78 - rozwiń Wsparcie programu interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-08
77 - rozwiń Zakup defibrylatora. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-05-10
76 - rozwiń Oświetlenie placu zabaw przy ul. Wiosennej. interpelacja Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-18
75 - rozwiń Uzupełnienie chodnika w Moczkowie droga nr 151. wniosek Iwona Rudnicka 2019-03-28 2019-04-26
74 - rozwiń Obniżenie średniej wniosek Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-29
73 - rozwiń Usunięcie uschniętych gałęzi. wniosek Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-15
72 - rozwiń Upamiętnienie Bronisława Bagińskiego. interpelacja Alicja Kowalewska 2019-02-28 2019-03-19
71 - rozwiń Oczyszczenie, udrożnienie rowu w Mostkowie. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-04-01
70 - rozwiń Rozbita skrzynka elektryczna w m. Dziedzice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-02-28 2019-03-26
69 - rozwiń Zabezpieczenie robót od ul. Kasprowicza przy budowie średnicówki. wniosek Sylwester Łuczak 2019-02-28 2019-03-21
68 - rozwiń Parkowanie pojazdów pomiędzy ulicami 31-go Stycznia - Żabia. wniosek Jerzy Symela 2019-02-28 2019-03-21
67 - rozwiń Karta Dużej Rodziny. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-21
66 - rozwiń Przejście dla pieszych przy Lidlu. zapytanie Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-22
65 - rozwiń Oddział dziecięcy w szpitalu. wniosek Michał Antosiewicz 2019-02-28 2019-03-15
64 - rozwiń Wydział Komunikacji w Barlinku. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-22
63 - rozwiń Budowa parkingu na ul. Szpitalnej. zapytanie Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
62 - rozwiń Utwardzenie pobocza w Płonnie. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
61 - rozwiń Udostępnienie podstawy prawnej - dzierżawa nieruchomości. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-12
60 - rozwiń Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-18
59 - rozwiń Usunięcie suchego konaru. wniosek Bernarda Lewandowska 2019-02-28 2019-03-21
58 - rozwiń Umiejscowienie ławek i koszy na śmieci. wniosek Grzegorz Zieliński 2019-02-28 2019-03-19
57 - rozwiń Obicie bramek pilkarskich. interpelacja Piotr Stanisławski 2019-02-28 2019-03-21
56 - rozwiń Wsparcie programu wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-15
55 - rozwiń Realizacja inwestycji wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-20
54 - rozwiń Zadania do realizacji. interpelacja Cezary Krzyżanowski 2019-02-28 2019-03-25
53 - rozwiń Remont nawierzchni DW nr 156 Barlinek do krzyżówki Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
52 - rozwiń Wyrównanie dróg gruntowych we wsi Moczydło. wniosek Iwona Rudnicka 2019-02-28 2019-03-21
51 - rozwiń Odnowienie znaku poziomego przy Szkole Podstawowej Nr 1. wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-21
50 - rozwiń Analiza dzrzewostanów . wniosek Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
49 - rozwiń Akcja Policji. zapytanie Cezary Michalak 2019-02-28 2019-03-15
48 - rozwiń Wymiana pojemników do segregacji śmieci. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
47 - rozwiń Routery WiFi. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-15
46 - rozwiń Zatoczka autobusowa na ul. Leśnej. wniosek Mariusz Maciejewski 2019-01-31 2019-02-19
45 - rozwiń Spalony pomost przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. zapytanie Sylwester Łuczak 2019-01-31 2019-02-13
44 - rozwiń Przegląd studzienek kanalizacji deszczowej. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-15
43 - rozwiń Postulaty Rady Seniorów w Barlinku. wniosek Alicja Kowalewska 2019-01-31 2019-02-18
42 - rozwiń Zamontowanie oznaczenia poziomego znaku P-17 w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
41 - rozwiń Droga powiatowa Jarząbki - Żelice. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-11
40 - rozwiń Utwardzenie terenu w Żelicach. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
39 - rozwiń Algorytmy działania na wypadek zdarzeń kryzysowych. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-03-15
38 - rozwiń Mapa dróg. wniosek Jacek Poleszczuk 2019-01-31 2019-02-13
37 - rozwiń Sytuacja na stałówce w SP 4. wniosek Cezary Michalak 2019-01-31 2019-02-18
36 - rozwiń Dofinansowanie opłaty za żlobek ponoszonej przez rodziców dzieci. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-22
35 - rozwiń Parkowanie samochodów przy ul.: Marii Skłodowskiej Curie i Żabiej. wniosek Michał Antosiewicz 2019-01-31 2019-02-13
34 - rozwiń Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Różana - Rynek wniosek Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-11
33 - rozwiń Podpalenie pomostu na „Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” zapytanie Jerzy Symela 2019-01-31 2019-02-13
32 - rozwiń Przejście dla pieszych i chodnik przy Brico Marche. wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-14
31 - rozwiń Program usuwania wyrobów zawierających azbest . wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-20
30 - rozwiń Obiekt hali wniosek Cezary Krzyżanowski 2019-01-31 2019-02-27
29 - rozwiń Przyspieszenie prac związanych z wycinką drzew przy drodze 2111 Z. wniosek Iwona Rudnicka 2019-01-31 2019-02-15
28 - rozwiń Utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Szosowej . wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
27 - rozwiń Uspokojenie ruchu na ul. Szosowej. wniosek Tomasz Strychalski 2019-01-31 2019-02-11
26 - rozwiń Modernizacja przejścia dla pieszych - droga W 151 i W 156. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
25 - rozwiń Wykonanie chodnika przed blokiem przy ul. Chmielnej 3. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-20
24 - rozwiń Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Dzikowo - Rychnów. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-11
23 - rozwiń Ustalenie właściciela pojazdu. wniosek Rafał Szczepaniak 2019-01-31 2019-02-21
22 - rozwiń Gazyfikacja terenów wiejskich zapytanie Romuald Romaniuk 2018-12-20 2019-01-18
21 - rozwiń Wycinka drzew na ul. Leśnej zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-20 2019-01-17
20 - rozwiń Naprawa części chodnika na ul. Tunelowej wniosek Grzegorz Zieliński 2018-12-20 2019-01-09
19 - rozwiń Rozbudowa przedszkola im. Janiny Porazińskiej wniosek Michał Antosiewicz 2018-12-20 2019-01-09
18 - rozwiń Wykonanie poręczy schodowych wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
17 - rozwiń Poprawienie nawierzchni wjazdu wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-16
16 - rozwiń Dotyczy przedłużenia chodnika od ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-20 2019-01-08
15 - rozwiń Przejścia dla pieszych zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-20 2019-01-15
14 - rozwiń Naprawa nawierzchni ul. K. Pułaskiego. wniosek Tomasz Strychalski 2018-12-20 2019-01-08
13 - rozwiń Ilość solectw w Gminie Barlinek. Spotkanie z wladzami Powiatu. interpelacja Romuald Romaniuk 2018-12-03 2019-01-16
12 - rozwiń Droga DW 151 wniosek Piotr Stanisławski 2018-12-03 2018-12-19
11 - rozwiń Czy nie ma niebezpieczeństwa bilansu ujemnego? zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
10 - rozwiń Dotyczy oblodzenia ulic i chodników zapytanie Sylwester Łuczak 2018-12-03 2018-12-20
9 - rozwiń Plaża Miejska , budowa parkingu przy ul. Szpitalnej zapytanie Bernarda Lewandowska 2018-12-03 2018-12-28
8 - rozwiń Budowa zatoczki dla autobusów oraz przejścia dla pieszych w Moczkowie. wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2018-12-19
7 - rozwiń Wykonanie oświetlenia na cmentarzu przy ul. Gorzowskiej wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-12-03 2019-01-07
6 - rozwiń Poprawa nawierzchni drogi przy ul. Dlugiej wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
5 - rozwiń Poprawa drogi DW 156 wniosek Alicja Kowalewska 2018-12-03 2018-12-19
4 - rozwiń Droga Powiatowa w Mostkowie wniosek Jacek Poleszczuk 2018-12-03 2018-12-19
3 - rozwiń poprawienie nawierzchni ul. Strzeleckiej wniosek Piotr Stanisławski 2018-11-26 2018-12-19
2 - rozwiń bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich wniosek Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-20
1 - rozwiń protest pracowników socjalnych zapytanie Cezary Krzyżanowski 2018-11-26 2018-12-07