Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Finansowo - Budżetowa i Planowania Gospodarczego stała 2018-11-26 Nr II/4/2018
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-11-26 Nr II/4/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności stała 2018-11-26 Nr II/4/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-26 Nr II/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-26 Nr II/6/2018